مسلمانان انگلیس در حالی روابط بین آن ها و دولت شان را بد می دانند که همواره در تلاش هستند تا با سیاه نمایی علیه مسلمانان در این کشور مقابله کنند.

به گزارشمسلم پرسو به نقل از راشاتودی، ده سال از زمان وقوع حملات تروریستی در متروی لندن سپری می شود و خطر تروریسم داخلی در انگلیس جدی است. افرادی که از سوریه به انگلیس بازمی گردند، تهدیدی جدی برای انگلیس به شمار می روند. نتایج نظرسنجی های اخیر در انگلیس نشان می دهد اکثر مردم این کشور به اسلام به چشم خطر نگاه می کنند. یک سوم انگلیسی ها اسلام را خطری برای دموکراسی می دانند. در این میان، مسلمانان انگلیس در تلاش هستند با سیاه نمایی علیه مسلمانان در این کشور مقابله کنند. مسلمانان انگلیس می گویند روابط بین آنها و دولت انگلیس هرگز به این بدی نبوده است. به گفته مسلمانان انگلیس باآنکه آنها علاقه ای به مسائل سیاسی و سیاست خارجی انگلیس ندارند به صورت مستمر هدف اقدامات دولت قرار گرفته اند و جامعه انگلیس، چهره سیاهی از آنها ترسیم کرده است. آنها می گویند هدف قوانین شدید ضدتروریستی و عناوین توهین آمیز نشریات و سخنرانی های مقامات دولت انگلیس بوده اند. دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس چند روز پس از پیام تبریکش به مسلمانان به مناسبت ماه رمضان، علیه مسلمانان انگلیس سخن گفت و تاکید کرد مسلمانان انگلیس به عناصر جهادی کمک می کنند. مسلمانان انگلیس می گویند این روند غیرمنصفانه است و سبب هرچه منزوی شدن بیشتر مسلمانان در انگلیس می شود.رهبران مسلمان در انگلیس هشدار می دهند هرچه ایجاد ترس درباره مسلمانان بیشتر شود، به همان نسبت احتمال پیوستن جوانان مسلمان انگلیس به جریانهای افراطی بیشتر می شود. جوانان مسلمان انگلیس از این سخن می گویند که به آنها به چشم شهروند درجه دو نگریسته می شود و سیاست خارجی انگلیس، ریاکارانه است. آنها می گویند رویکرد دولت انگلیس برای سیاهنمایی آنها و ترسیم کردن چهره تروریستهای بالقوه از آنها است. مسلمانان انگلیس می دانند که زندگی در کشوری که سطح هشدار تروریستی آن بسیار بالا رفته، مسلمان بودن تا چه اندازه دشوار است.

منبع: IRIBNEWS. IR