همزمان با فرا رسیدن روز جهانی قدس، همایشی تحت عنوان «قدس، قبله جهاد و آزادی» در دمشق برگزار شد.

به گزارشمسلم پرس، همایش «قدس، قبله جهاد و آزادی» به دعوت کمیته مردمی - عربی سوریه، اتحادیه نویسندگان عرب و جمعیت دوستی فلسطین و ایران در دمشق برگزار شد که در آن شخصیتهای سیاسی و اصحاب رسانه ها و رهبران گروههای فلسطینی شرکت کردند.مشارکت کنندگان بر زنده نگه داشتن روز جهانی قدس و استفاده از آن برای ایجاد نقشه راه آزادی قدس تاکید کردند. آنها همچنین خواستار حمایت ملتهای مسلمان از مظلومان فلسطین و مقدسات این سرزمین شدند و مبارزه با توطئه های صهیونیستی - آمریکایی در منطقه را یک ضرورت خواندند.شرکت کنندگان در همایش در خصوص مشغول شدن امت اسلامی به اموری به جز مساله اصلی جهان اسلام یعنی فلسطین هشدار دادند.

منبع: IRIBNEWS.IR