معاون دبیرکل " جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین ": حکم شیخ علی سلمان از نظر قانونی باطل است، چون دادگاه کمترین مولفه های عدالت و انصاف را ندارد.

به گزارشمسلم پرس، شیخ " حسین الدیهی "، معاون دبیرکل " جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین " در گفت و گو با پایگاه اینترنتی " المنار " گفت: محاکمه شیخ " علی سلمان " سیاسی بوده و بازداشت وی بحران مستمر برای نظام منامه است. وی افزود: محاکمه شیخ سلمان محاکمه وحدت ملی، صلح داخلی، اعتدال و خواسته های مردمی بیان شده از طرف شیخ است که در واقع خواسته اکثر مردم بحرین است.الدیهی ادامه داد، همه این مسائل نشان می دهد رویدادهای جاری از یک اندیشه خاص بوده و به همین دلیل حکم شیخ از نظر قانونی باطل است چون دادگاه کمترین مولفه های عدالت و انصاف را ندارد.وی تصریح کرد، نظام بحرین خواست با محاکمه شیخ سلمان از خواسته های سیاسی مردم بگریزد و از رهبر ملی که خواسته های این جنبش را بیان نمود، انتقام بگیرد.این شخصیت بحرینی گفت، شیخ سلمان صاحب طرح ملی جامع مبتنی بر عدالت و مساوات، مشارکت مردمی، ثبات، صلح، وحدت ملی، زندگی شرافتمندانه، رعایت حقوق وطن و مردم آن و رهبری ملی است که از احترام زیادی در میان مردم برخوردار می باشد، او آغاز کننده انتفاضه دهه ۹۰ میلادی و پیشقراول بسیاری از فعالیت های سیاسی و ملی در بحرین است که خشم نظام را برانگیخت و مجبور به بازداشت وی شد.الدیهی افزود، بازداشت چنین شخصیتی با این سطح و جایگاه باعثنگرانی و بحران مستمر برای نظام منامه خواهد بود و مردم از هنگام بازداشت شیخ میادین را ترک نکرده و به رغم سرکوب، بازداشت و جراحات هر روز تظاهرات می نمایند.شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین دسامبر ۲۰۱۴ بازداشت شد و از آن تاریخ تاکنون در زندان به سر برده است. دادگاه بحرین بیست و ششم خرداد ماه امسال این رهبر شیعیان بحرین را به اتهام همکاری با دولت های خارجی و ایجاد آشوب به ۴ سال حبس محکوم کرد.صدور این حکم موجی از انتقاد های بین المللی و اعتراض های داخلی را برای رژیم آل خلیفه در پی داشته است.

منبع: العالم