یک مسئول عالی رتبه در سازمان آزادیبخش فلسطین اعلام کرد، اطلاعات موثقی در اختیار دارد که نشان می دهد دقیقا چه مواردی از سوی رژیم صهیونیستی به آمریکا برای طرح در نشست های مذاکرات هسته ای با جمهوری اسلامی ایران دیکته شده است.

به گزارشمسلم پرس، " سام ابو شریف "، عضو شورای ملی سازمان آزادیبخش فلسطینی در این رابطه تاکید کرد، شماری از دوستان رژیم صهیونیستی و در راس آنها " دنیس راس " فرستاده ویژه سابق دولت آمریکا به غرب آسیا(خاور میانه) و سرپرست سابق پرونده ایران و پرونده سازش در این منطقه که پدرخوانده طرح های فشار برای متوقف کردن راکتورهای هسته ای و سانتریفوژهای ایران و نیز ارسال ویروس های کامپیوتری برای مراکز هسته ای ایران می باشد مسئولیت انتقال این درخواست ها و دیکته کردن آنها را به عهده داشتند.به گفته این مسئول فلسطینی این اسرار توسط برخی از دوایر دولت آمریکا که از فشارهای رژیم صهیونیستی به سطوح آمده و کاخ سفید را هم اکنون یکی از دوایر زیر مجموعه اسرائیل توصیف می کنند افشا شده است.در چارچوب درخواست های دیکته شده باید از بین رفتن برنامه های هسته ای ایران به طور کامل و دقیق در توافق نهایی مورد لحاظ قرار بگیرد همچنین بر اساس دستور العمل صادر شده توسط نتانیاهو پرونده ی هسته ای ایران باید به اوضاع و شرایط حکم بر غرب آسیا(خاورمیانه) و کشمکش های دایر در آن مرتبط شود ودر این چارچوب به طور مفصل مسایل زیر مد نظر تل آویو قرا ر گرفته است.

نظارت و راستی آزماییدر راستای تضمین دستیابی به هدف منع ایران از ادامه تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای نتانیاهو مصرانه خواهان درج صریح و شفاف موضوع نظارت و راستی آزمایی در بنود اجرایی توافق جهت کنترل توانمندی هسته ای ایران می باشد.یک: بازرسانی آژانس بین المللی انرژی هسته ای اختیار مطلقی برای تعیین زمان و مکانی که برای بازرسی داشته باشند و ایران هیچ فرجه زمانی قبل از آن نداشته باشد، این بازرسی ها باید لحظه ای صورت بپذیرد.دو: این اختیارات باید تمامی مراکز موجود در ایران از جمله مراکز نظامی یا حساس که ایران آنها را مناطق ممنوعه می داند را هم شامل گردد.بر اساس درخواسته های دیکته شده نتانیاهو به آمریکا مراکز نظامی و حساس باید دقیقا جزو مراکز مورد بازرسی گنجانده شوند.سوم: بازرسان باید اختیارات تامی برای دیدار با هر یک از دانشمندان هسته ای یا مسئولین نظامی یا غیر نظامی ایران را جهت مصاحبه در رابطه با مسائل هسته ای داشته باشند!!چهارم: بازرسان اختیار و حق بازرسی و نظارت بر اسناد مربوط به پروژه هسته ای ایران و کپی برداری از مواردی را که مهم می دانند باید داشته باشند.

منبع: ندای قدس