بنا بر اعلام رئیس مرکز حقوق بشر بحرین، از زمان شروع اعتراض های مردمی در این کشور(سال ۲۰۱۱) تا می ۲۰۱۵ حدود ۳۵۰۰ زندانی از سوی نیروهای آل خلیفه شکنجه شده اند.به گزارشمسلم پرسو به نقل از پایگاه " مراة الیوم "، " یوسف ربیع " رئیس مرکز حقوق بشر بحرین گفت: وجود سه هزارو ۵۸۶ زندانی بحرینی که از سوی ماموران آل خلیفه در زندان های این کشور مورد بدرفتاری و شکنجه واقع شده اند، نشان می دهد که سیاست رسمی مسئولان رژیم آل خلیفه در تعامل ظالمانه با معارضان سیاسی است.رئیس مرکز حقوق بشر بحرین در نامه ای مفصل به سازمان ملل، خواهان دیدار " خوان ماندیز " مخبر ویژه امور شکنجه و اجرای راه کارهای مورد نظر با مقامات بحرینی است.ربیع دراین نامه که به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه نوشته و ارسال شد، اعلام کرد که صحبت از آمارهای شکنجه در بحرین، فجیع و وحشتناک است و نشان می دهد که سیاستی مبتنی بر انتقام از مطالبه کنندگان حقوق اساسی و در راس آن حق سیاسی در بحرین اجرا می شود. منبع: العالم