«مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة»، با هدف حمایت از وحدت و یکپارچگی دین مبین اسلام و جلوگیری از گسترش جریان‌های فکری و اعتقادی افراطی در آفریقا تأسیس می شود.

به گزارشمسلم پرسو به نقل از " اینا "، «مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة»(مؤسسه محمد ششم ویژه علمای دینی آفریقا) با هدف مشارکت و همکاری علمای دین مبین اسلام در زمینه مبارزه با افراط‌گری و تندروی در آفریقا تأسیس می‌شود.این مؤسسه به‌دستور و بر اساس حکم پادشاهی پادشاه مراکش تأسیس می‌شود و حمایت از وحدت و یکپارچگی دین مبین اسلام و جلوگیری از گسترش جریان‌های فکری و اعتقادی افراط‌گر از اهداف تأسیس این مؤسسه است.حمایت از اعتقادات اسلامی و وحدت معنوی میان ملت‌ها آفریقا در مقابله با هرگونه نزاع، درگیری و جریان‌های فکری گمراه‌کننده که هدف آنها ضربه زدن به قداست اسلام و اهداف و مقاصد این دین مبین است، از دیگر اهداف تشکیل این مؤسسه است.همچنین این مؤسسه با هدف یکپارچگی و هماهنگی تلاش‌های علمای مسلمان در مراکش و دیگر کشورهای آفریقایی به‌منظور معرفی ارزش‌های والای اسلامی ونشر آنها و نیز تشویق مسلمانان برای تأسیس مراکز و مؤسسات دینی، علمی و فرهنگی راه‌اندازی می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایکنا