به دلیل اوضاع بحرانی آوارگان یمنی، هلال احمر این کشور حمایت و ارائه کمک های ضروری به مردم نیازمند را از سوی سازمان های بین المللی خواستار شد.به گزارشمسلم پرس،آوارگان یمنی در ماه مبارک رمضان در شرایط سخت و دشواری قراردارند و پس از تخریب خانه هایشان در اثر حملات جنگنده های سعودی، به ناچار به مراکز امن، پناه برده اند.به دلیل اوضاع بحرانی آوارگان یمنی، هلال احمر این کشور حمایت و ارائه کمک های ضروری به مردم نیازمند را از سوی سازمان های بین المللی خواستار شد." محمد النوده " رئیس پناهگاه القدس گفت: بیشترین چیزی که آوارگان به آن نیاز دارند توقف حملات تجاوزگران برای بازگشت به خانه ها و ازسرگیری زندگی عادی خود است.وی تصریح کرد: آوارگان به طور عادی در خانه هایشان زندگی می کردند و شرایط ویژه ای هم نداشتند، اما پس از آواره شدن، بسیاری از لوازم اولیه خود را از دست داده اند. آنها امیدوارند که به خانه و کاشانه خود برگردند.یکی از آوارگان گفت: ما تاکید می کنیم که راضی نبودیم خانه خود را ترک کنیم، این مکانی که ما در آن به سر می بریم خانه نیست بلکه بنا به ضرورت در آن اسکان یافته ایم.یکی دیگر از آورگان یمنی نیز گفت: به خدا سوگند، مقاومت می کنیم حتی اگر گرسنه بمانیم. در وضعیت گرسنگی و مریضی در کشورمان مقاومت می کنیم. مهم آنست که بر سلمان پادشاه سعودی پیروز شویم.جمعیت های بشردوستانه مانند هلال احمر و نهادهای خاص بنا به نقش خود در تلاش برای کمک رسانی به آسیب دیدگانند. آنها تاکید می کنند که نقش سازمان های بین المللی تنها در حوزه اطلاع رسانی بوده است." محمد الفقیه " هماهنگ کننده هلال احمر یمن در مصاحبه با شبکه العالم با اشاره به اسکان برخی خانواده ها در مدارس، یادآور شد: گروه حمایت های روانی اجتماعی، ارائه کمک های روانی به زنان و کودکان آواره را آغاز کرده اند. [KGVID width="480" height="320" align="center"]http://www.fa.moslempress.com/content/uploads/2015/06/alalam_635709183232318559_25f_4x3.mp4[/KGVID] منبع: العالم