بر اساس افشاگری ویکیلیس، عربستان سعودی قصد داشته است تا ۲۶ مربی تربیتی و ۹۷ هیات با تخصص های مختلف علمی و نظری را به بحرین اعزام کند.

به گزارشمسلم پرسو به نقل از سایت " مرآة البحرین "، بر اساس یکی از اسنادی که به تازگی از سوی ویکیلیس منتشر شده است، سفارت عربستان در بحرین پس از آغاز انقلاب مردم این کشور خواستار اعزام نیروهای آموزشی و تربیتی شده است.این درخواست در پی انقلاب ۱۴ فوریه مطرح شد و اعمال محدودیت های گسترده ای را برای شیعیان به ویژه پس از انقلاب ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ به دنبال داشته است.سایت مؤسسه ویکی لیکس همچنین از اسناد و مدارک ۳ سال پیش وزارت اقتصاد و فرهنگ پرده برداشت که به سخنرانی های وزیر دیوان سلطنتی و وزیرآموزش بحرین درباره تمایل وی به معرفی و اعزام ۹۷ هیات با تخصص های مختلف علمی و نظری و ۲۶ مربی تربیتی و معاون آموزشی برای وزارت آموزش و پرورش بحرین اشاره دارد.بر اساس این سند، سفارت عربستان بر این باور است که اعزام معلمان به شکل کلی، کمک مالی پیش بینی نشده ای برای بحرین به شمار می رود.این سفارتخانه افزود: " افزایش شماراعزام معلم های تربیتی سعودی به بحرین در این دوره بحرانی تاریخ بحرین از نظر تربیتی و منافع عربی و اسلامی بسیار مفید است. "

منبع: العالم