رژیم آل خلیفه دبیر کل جمعیت وفاق بحرین را به ۴ سال زندان محکوم کرد.

مسلم پرس: دستگاه قضایی بحرین روز سه شنبه حکم چهار سال زندان را برای شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق این کشور صادر کرد.نظام بحرین شیخ علی سلمان روحانی ۵۰ ساله و دبیر کل جمعیت الوفاق را از دیماه گذشته بازداشت و به دادستانی کل منتقل کرد.از آن زمان جلسات محاکمه و صدورحکم علیه شیخ سلمان چندین بار به تعویق افتاده و رژیم به صورت غیر قانونی به بازداشت وی ادامه داده است.«تبلیغ برای تغییر نظام حکومتی بحرین با استفاده از تهدید»، «اهانت به نظام بحرین»، «تحریک آشکار به عدم پذیرش قوانین» و «تحریک علیه آل خلیفه» از جمله اتهام های واهی و کینه توزانه رژیم بحرین علیه شیخ سلمان است.مردم بحرین طی چند ماه گذشته همه روزه درتظاهرات و تجمع های مختلف خواستار آزادی شیخ سلمان شده اند که این اعتراض ها به نوبه خود با سرکوب و دستگیری مخالفان رژیم بحرین مواجه شده است.اداره آزادی ها و حقوق بشرجمعیت اسلامی وفاق ملی بحرین اعلام کرده است که از ابتدای سال ۲۰۱۵ تا پایان ماه می، ۹۱۳ شهروند مخالف حکومت آل خلیفه به بهانه های مختلف بازداشت شده اند.به گفته این نهاد مدنی، در همین مدت نیز ۳ هزار و ۷۳۷ تجمع و تظاهرات مسالمت آمیز درسراسر بحرین برگزار شد که یکهزار و۲۱۳ مورد آن با سرکوب و حمله ماموران امنیتی و نظامی آل خلیفه روبه رو شده است.حکومت آل خلیفه با کمک نظامیان عربستان و ماموران امنیتی امارات که در قالب نیروهای سپر جزیره در بحرین مستقر شده اند، اعتراض های مردمی این کشور را با شدیدترین شکل سرکوب می کند.

منبع: العالم