منابع سیاسی یمن از تلاش عربستان سعودی تلاش برای شکست کنفرانس ژنو خبر دادند.

به گزارشمسلم پرس، شبکه المنار اعلام کرد: منابع سیاسی یمن عربستان سعودی را در تلاش برای شکست کنفرانس ژنو دانستند، این منابع همچنین تأکید کردند عربستان قبلا نیز دست به این اقدام زده بود.یک عضو جنبش انصاراالله نیز اعلام کرد، از آنجا که سازمان ملل ماهیت گروه‌های یمنی شرکت کننده در کنفرانس ژنو را مشخص نکرده است، تنها برخی از گروه‌های یمنی همراه با هواپیمای سازمان ملل راهی ژنو شدند و هیات انصارالله نیز به دلیل مشخص نشدن ماهیت هیات های اعزامی از همراه شدن با هواپیمای اعزامی خودداری کرده است.به گفته این منابع، رایزنی‌ها با اسماعیل ولد الشیخ احمد(فرستاده ویژه سازمان ملل در یمن) هنوز ادامه دارد اما هنوز تصمیم شرکت در ژنو اتخاذ نشده است.همزمان با برگزاری کنفرانس ژنو منابع یمنی از تشدید محاصره دریایی این کشور خبر دادند.این منابع می‌گویند عربستان و ائتلاف آن، همزمان با افزایش دیوانه‌وار حملات هوایی به نقاط مختلف، به هیچ یک از کشتی‌ها مجوزدار نیز اجازه ورود به آب‌های یمن را نمی‌دهند.این منابع همچنین اعلام کردند که ائتلاف کشتی‌های مختلف حتی دارنده مجوز را تهدید کرده است که در صورت نزدیک شدن به ساحل یمن، به آنان حمله می‌کند.