رژیم صهیونیستی طی چهار سال گذشته بمب های مختلف هسته ای را در صحرای نقب مورد آزمایش قرار داده است.

به گزارشمسلم پرس، روزنامه صهیونیستی هاارتص اعتراف کرد، رژیم صهیونیستی طی چهار سال گذشته در صحرای نقب به آزمایش تبعات انفجارهای هسته ای پرداخته است.این روزنامه عبری زبان مدعی شد بعد از آنکه خطرات استفاده سازمان های تروریستی در استفاده از بمب های رادیو اکتیو گسترش یافت آزمایش بمب های رادیو اکتیویته در دستور کار مرکز هسته ای دیمونا قرار گرفت و نتایج این آزمایشات نیز که در صحرای نقب انجام می شد سال ۲۰۱۴ به دست آمد.اشاره می شود پزشکان ومراکز پژوهشی فلسطینی چند سالی است که نسبت به افزایش شمار مبتلایان به سرطان های مختلف در میان اهالی ساکن صحرای نقب واطراف آن هشدار داده بودند.بر اساس اطلاعات منتشر شده در روزنامه صهیونیستی، تعبیه یک بمب رادیو اکتیویته در میان مردم بدون انفجار آن هم مورد آزمایش قرار گرفته ومیزان تاثیر گذاری آن بر مردم مورد سنجش قرار گرفته است.

منبع: ندای قدس