یک دانشمند بودایی پس از اندیشیدن در مورد دین اسلام و تأثیرپذیری از مسلمانان به دین مبین اسلام گرویده و نام خود را به " علی " تغییر داد.

به گزارشمسلم پرس، یک دانشمند بودایی سی و سه ساله با نام " شایلاندار سینگ " اعلام کرد که در ترکیه با گفتن شهادتین به دین اسلام گرویده است." سینگ " قبل از مسلمان شدن و فارغ التحصیلی از دانشگاه به مالزی سفر کرده تا در دانشگاه های این کشور به تحصیلات تکمیلی خود ادامه دهد که پس از تاثیر پذیری از مسلمانان، اندیشیدن در دین اسلام را آغاز کرد. وی سپس به ترکیه سفر کرده تا مرحله دکتری خود را به پایان برساند.این دانشمند بودایی از مسجد " احمد حمدی اکساکی " در نزدیکی مقر ریاست امور دینی دیدن کرد که از فضای آن مسجد تاثیر پذیرفت و در این کشور(ترکیه) تصمیم گرفت تا مسلمان شود. وی بعد از آن که به اسلام گروید نام " علی " را برای خود برگزید." سینگ " نام علی را به این دلیل انتخاب کرده است که از " علی بن ابی طالب "(ع) " تاثیر بسیاری پذیرفته است.