گروه های مختلف اسلامی، سیاسی و قومی پاکستان، ضد سیاست های دولت میانمار در سرکوب مسلمانان میانمار تظاهرات کردند.

مسلم پرس:گروه های مختلف سیاسی، مذهبی و قومی در پاکستان روزگذشته(یک شنبه) با برگزاری تظاهرات در کراچی، اقدامات دولت میانمار در بد رفتاری با مسلمانان روهینگا را محکوم کردند و از دولت پاکستان خواستند برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق مسلمانان در میانمار به سرعت وارد عمل شود.صدها تن از نمایندگان گروه های مختلف از جمله شورای هندوی پاکستان، سازمان مذهبی تحریک سنی، حزب سیاسی جماعت علمای پاکستان و دیگر گروه ها و اقشار مردم بر ضد سیاست های دولت میانمار در سرکوب مسلمانان روهینگا تظاهرات کردند.علامه ارشاد قرشی، رهبر محلی تحریک سنی پاکستان، طی سخنانی از دولت این کشور خواست تا در برابر بدرفتاری غیر قانونی و غیر اخلاقی با مسلمانان در میانمار موضع گیری کند.وی گفت: ما همچنین از سازمان های مدافع حقوق بشر درخواست می کنیم به حمایت از مسلمانان در میانمار همت گمارند و با اعتراض شدید به سرکوب آنها از سوی دولت میانمار، سازمان ملل را برای پایان فوری این بحران مجاب سازند.

مسلمانان روهینگا دهه هاست که در معرض تبعیض نژادی دولتی قرار داشته اند اما سه سال پیش وقتی که پس از نیم قرن، انتقال قدرت در میانمار از دیکتاتوری به دموکراسی آغاز شد شرایط برای مسلمانان روهینگا رو به وخامت گذاشت.

منبع: IRIBNEWS.IR