طی برگزاری مراسمی که توسط ائتلاف انقلاب جوانان ۱۴ فوریه بحرین ترتیب داده شده بود، پادشاه بحرین به طور نمادین محاکمه شد.

به گزارشمسلم پرس، در راستای اولین سلسله از فعالیت های ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین، " حمد بن عیسی آل خلیفه " پادشاه بحرین در مراسمی نمادین محاکمه شد.سایت خبری " منامه پست " تأکید کرد دراین مراسم که با حضور اقشار مختلف بحرینی در منطقه الدّیه برگزار شد، پادشاه بحرین به طور نمادین و به اتهام ارتکاب جنایت علیه مردم بحرین از زمان شروع انقلاب این کشور در فوریه ۲۰۱۱ محاکمه شد.این مراسم با دعوت ائتلاف انقلاب جوانان ۱۴ فوریه برگزار شد.اقدامات تجاوزکارانه حکومت علیه مردم بحرین پس از شروع انقلاب مسالمت آمیز مردمی دراین کشور مانند بازداشت فعالان حقوقی و سیاسی، تخریب مساجد و تبعیض طایفه ای و مذهبی علیه شیعیان، از اتهامات پادشاه بحرین در این محاکمه نمادین بود.

منبع: العالم