دانشگاه بوستون روبات گوسفندی را طراحی کرده است که علاوه بر اینکه از میزان تعادل بسیار بالایی برخوردار است، می تواند با وجودی که سازنده آن با پای خود آن را از مسیر منحرف کند،، باز هم به مسیر بازگشته و آن را ادامه دهد.
به گزارش مسلم پرس و به نقل از YJC. IR، دانشگاه بوستون روباتی را از روی حیوانات شبیه سازی کرده است که در نوع خود بی نظیر است.روبات little Dog که وزن آن حدود ۷۲.۵ کیلوگرم است از میزان تعادل بسیار بالایی برخوردار است و می تواند با وجودی که سازنده آن با پای خود آن را از مسیر منحرف کند، باز هم به مسیر بازگشته و آن را ادامه دهد.این روبات از سیستمهای برقی تقویت شده، و بر پایه هیدرولیک و درست شبیه یک حیوان بر روی چهار پا حرکت میکند و نسبت به نمونه قبلی آن یعنی Big Dog دقیقتر و با ظرافت خاصی ساخته شده است.یکی دیگر از قابلیتهای Little Dog نسبت به Big Dog این است که علاوه بر اینکه میتواند روی پاهای خود حرکت رو به جلویی داشته باشد همچنین میتواند حرکت رو به عقب نیز انجام دهد که در نوع خود بی نظیر است.بنا بر این گزارش، این نوع روبات بخاطر تعادلی که دارد شناخته شده است. و در حالت تعادل قادر است از پله ها بالا رود، تپه نوردی انجام دهد، یک نفر را با خود حمل کند.