به طور معمول چند نفر از افراد انگشت در بینی شان می کنند؟ آیا برای سلامتی مفید است یا مضر؟ بسیاری از گروه های محقق بیش از ۲۰ سال روی این سوالات تحقیق کرده اند.
به گزارش مسلم پرس، ترجمه تصویر: رالف ویگوم شخصیت مشهور سمپسون اغلب بخاطر تمایل چندش آور خود در طول فیلم بر انگشت در دماغ کردن مشهور است. می دانید انگشت در بینی کردن چیست؟ تمایل چندش آوری است که افراد به طور معمول انگشتشان را در دماغشان می کنند، حتی در جمع. چرا گاهی اوقات این عمل تهوع آور انجام می شود؟ طبق نظر دانشمندان، این عمل در با هم آیی دو عامل تحریک می شود.: مسرتی که در تمایل به «تمیز کردن» به وجود دارد و حسی که بینی ما باید همیشه تمیز باشد. یا شاید این دلیلی بر تنبلی استچرا که انگشتان همیشه دم دست هستند امری که در مورد جعبه دستمال کاغذی صادق نیست. متاسفانه مطالعات علمی به ندرت برای یافتن پاسخ به این پرسش تلاش داشته اند. اما برخی محققان سعی داشته اندم شخص کنند به چه دلیل این عمل نسبتا شرم اورکه بین مردم رایج است، انجام می شود. اقدامی بسیار رایج نزد بزرگسالان و کودکان زیر تصویر: سوراخ ایجاد شده در حنجره ی نزل توسط دو فلش کوچک نشان داده شده است. به گزارش سایت بی بی سی، اولین مطالعه علمی در خصوص ارزیابی میزان این عمل بین افراد در سال 1995 توسط دو آمریکایی صورت گرفت. محققان پرسشنامه ای به 1000 فرد بالغ ساکن شهر ویسکوسان ارسال نمودند. از بین 245 فردی حاضر به پاسخ گویی شدند، 91 درصد معمولا دست در بینی شان می کنند. و 1.2 درصد اقرار کردند که هر ساعت یکبار این کار را انجام می دهند. 5 سال بعد دو پزشک هندی مشغول در موسسه ی ملی سلامت راونی و عصبی بانگالور به چرایی این عادت رایج نزد کودکان و نوجوانان پرداختند. آن ها سوالات را از بین 200 نوجوان با طبقات اجتماعی متفاوت بین 4 مدرسه پخش کردند. تقریبا تمامی انها اقرار کردند که به طور میانگین 4 بار در روز انگشت در بینی شان می کنند. 7.6 درصد پرسش شوندگان اذعان داشتند که بیش از 20 بار در روز این عمل را انجام می دهند. اما نزدیک به 20 درصد آن ها معتقد بودند که این عمل اثبات وجود مشکلی جدی در آن هاست. اغلب آن ها اعتراف کردند که این کار را برای از بین بردن خارش یا خارج کردن توده های زائد از بینی شان انجام می دهند. اما 12 درصد از آن ها اعلام کردند که انگشت در بینی کردن فقط برای بوئیدن بهتر است... و حالت تعجب آور اینکه کودکان و بزرگسالان فقط از انگشتانشان برای این کار استفاده نمی کنند. 13 نفر از بین این افراد با پنس، 9 نفر با مداد این کار را انجام می دهند. و 9 نفر اقرار کردند که توده های زائد بینی شان را می خورند. محققان تصدیق کردند که هیچ تفاوتی در نتایج طبقات مختلف اجتماعی کودکان وجود ندارد. اما تفاوت در جنسیت ها ظاهر شده است؛ یعنی پسران بیشتر از دختران تمایل به انگشت در بینی کردن دارند. دختران اغلب معتقدند این نوعی عادت بد است. پسران در مقابل، رفتارهای دیگری را عادت بد می دانند؛ به عنوان مثال بلند کردن ناخن یا شانه کردن موها. آیا این عمل برای سلامتی مضر است؟ در موارد نادر، انگشت در بینی کردن بی خطر نیست. تحقیق انجام شده در سال 1995 در ویسکونسان گزارش داد که دو نفر بر اثر این کار سوراخی در پرده ی نزلشان ایجاد شده است. پرده ی نازکی که سوراخ های بینی چپ و راست را از هم جدا می کند. طی گزارش این تحقیق در آمریکا، بیمار 53 ساله ای به خاطر تداوم در فروبردن انگشت در بینی، حفره ای در سینوس هایش ایجاد کرده است. به علاوه محققان هلندی طی تحقیقی که در سال 2006 منتشر شد، اعلام کردند فرو بردن انگشت در بینی می تواند تشکیل برخی باکتری های پاتوژن، به طور خاص استافیلوکوکوس اورئوس ، عامل عفونت های حاد، را تسریع بخشد. تا آنجا که علیرغم فراوانی، خطر بالقوه ی انگشت در دماغ کردن، به عنوان عادت وسواسی جبری شناخته نشده است. در مقابل بلند کردن ناخن ها یا شانه زدن موها. ترجمه شده توسط: محمد ح. اصل منبع: fr.moslempress.com