جنبش ضد اسلامی " پگیدا " ضمن آغاز فعالیت خود در سوئیس، قصد دارد تا تظاهراتی را علیه حضور مسلمانان در این کشور برگزار کند.

به گزارشMuslimPress، جنبش ضد اسلامی «پگیدا» که در آلمان اقدام به فعالیت های ضد اسلامی و نژاد پرستانه می کرد، اخیرا در کشور سوئیس نیز فعالیت خود را آغاز کزد.این جنبش که چندی است در شبکه‌های اجتماعی ظهور یافته، فعالیت خود را در سوئیس آغاز کرده است و قصد دارد، روز ۱۶ فوریه سال جاری تظاهراتی را علیه حضور مسلمانان در این کشور برگزار کند.به نوشته روزنامه «سونتاگ سایتونگ»، آغاز فعالیت جنبش ضد اسلامی پگیدا در سوئیس با تأسیس انجمنی مرتبط با این جنبش در زوریخ همراه بود و قرار است برگزاری تظاهرات علیه مسلمانان سوئیس توسط این انجمن برنامه‌ریزی شود.فعالیت‌های این جنبش ضد اسلامی مورد حمایت «والتر وبمن»(walter wobmann)، مشاور ملی حزبUDC(اتحاد دمکراتیک مرکز) و رئیس بخش جوانان این حزب قرار گرفته است.نمایندگان جامعه مسلمانان سوئیس به ظهور این جنبش ضد اسلامی واکنش نشان داده و خواستار اقدامات پیشگیرانه نزد جوانان شدند.

منبع: خبرگزاری ایکنا