بر اساس تحقیقات انجام شده در دانشگاه های مختلف آمریکا، نشستن و ایستادن صحیح، به غیر از سلامت نگه داشتن بدن، اعتماد به نفس را نیز بالا برده و سبب کاهش مقدار هورمون استرس در مغز می‌شود.
به گزارشمسلم پرسبه نقل از خبرگزاری فارس - با توجه به مطالعات انجام شده توسط دانشگاه‌های مختلف آمریکا از جمله کلمبیا، هاروارد و برکلی، صحیح ایستادن مزایایی بر روی سلامت فرد دارد؛ نه تنها از کمردرد و گردن درد جلوگیری می‌کند، اثراتی در هورمون‌ها می‌گذارد. محققان گفتند: درد ناشی از بد نشستن و بد ایستادن باعثفشار بر استخوان‌ها شده، از تولید هورمون‌هایی که با مریضی مبارزه می‌کنند جلوگیری می‌کند در عوض هورمون‌هایی تولید می‌شوند که با بیماری مبارزه نمی‌کنند. مطالعات نشان دادند که ایستادن و نشستن صحیح، به غیر از سلامت نگه داشتن بدن، اعتماد به نفس را نیز بالا می‌برد، انتشار تستوسترون را تسهیل می‌بخشد و باعثکاهش مقدار کورتیزول(هورمون استرس) در مغز می‌شود.