وزیر اوقاف و امور دینی فلسطین گفت: صهیونیست ها در یک ماه گذشته ۱۱۲ بار به مسجدالاقصی و اماکن مقدس فلسطین تجاوز کرده اند.

به گزارشMuslimPress، شیخ «یوسف ادعیس»، وزیر اوقاف و امور دینی فلسطین گفت که مسئولان رژیم اشغالگر به تجاوزات خود علیه مسجدالاقصی، حرم ابراهیمی و دیگر اماکن مقدس ادامه می دهند و آخرین مورد از این تجاوزات نیز به آتش کشیدن مسجد بزرگ الغیر بود.وی با اشاره به اینکه صهیونیست ها طی ماه گذشته مرتکب ۱۱۲ مورد تجاوز علیه مسجدالاقصی و اماکن مقدس شده اند، تصریح کرد که رژیم اشغالگر تحقق چند هدف را دنبال می کند که از جمله آن دادن این پیام است که حاکمیت بر مسجدالاقصی تنها از آن رژیم اشغالگر است و مسلمانان هیچ حقی در آن ندارند و گذشته از آن این رژیم سعی دارد ساکنان قدس را سرخورده کرده و این احساس به آنها دست دهد که صاحب هیچ چیزی در قدس نیستند.