هزاران نفر از ساکنان شهر شیکاگو آمریکا دراعتراض به تجاوزات و جنایت های وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان راهپیمایی کردند.

به گزارشMuslimPressو به نقل از خبرگزاری معا، دراین راهپیمایی هزاران نفر از فلسطینیان و عرب های ساکن آمریکا و فعالان آمریکایی حامی فلسطین در دفاع از ملت بیدفاع فلسطین و تقبیح اقدامات نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست که بعد از ربودن شهید محمد ابو خضیر از محله شعفاط قدس اشغالی و سوزاندن زنده زنده وی در حال اوج گرفتن است شرکت کردند." سنان شقدیح " هماهنگ کننده جنبش تحریم رژیم صهیونیستی درآمریکا گفت: فلسطینیان وعربهای ساکن شیکاگو و دوستان ملت فلسطین در این شهر واعضای دهها سازمان و نهاد بین المللی دراین راهپیمایی شرکت کرده بودند. وی افزود: شرکت کنندگان در این تظاهرات در پیامی آشکار به مطبوعات و رسانه های آمریکا از آنها خواستند که اخبار مربوط به فعالیت های سال همبستگی با ملت فلسطین و تقبیح جنایات نظامیان رژیم صهیونیستی و نقض حقوق بشر توسط تل آویو را پوشش دهند.درخواست برپایی این راهپیمایی توسط جنبش تحریم اسرائیل، سازمان های دانشجویی فلسطینی، سازمان های آمریکایی مسیحی و یهودی طرفدار صلح ونهادهای متعلق به فلسطینیان ساکن آمریکا صورت گرفته بود. در این راهپیمایی که نمایندگان همه گروههای اسلامی و ملی با دردست گرفتن پرچم فلسطین شرکت کرده بودند فعالان حامی فلسطین باایراد سخنرانیهایی جنایتهای نظامیان و شهرک نشینان صهیونیستی را محکوم کرده و ازافکارعمومی دنیا خواستند با حمایت ازملت فلسطین به ویژه کودکان بیدفاع، عاملان این جنایات را به دادگاههای بین المللی بکشانند.مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نوامبر گذشته سال ۲۰۱۴ را سال همبستگی با ملت فلسطین اعلام کرده است.