کمیته بین المللی المپیک(IOC) فردا ششم آوریل را به عنوان روز جهانی ورزش در خدمت توسعه و صلح جشن خواهد گرفت.
به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک، کمیته بین المللی المپیک فردا 6 آوریل 2014 میلادی را به عنوان روز جهانی "ورزش در خدمت توسعه و صلح" را برای اولین بار جشن خواهد گرفت. روز ششم آوریل در واقع آغازگر نخستین دوره بازی‌های المپیک تابستانی مدرن در سال 1896 به میزبانی یونان بوده و به همین دلیل کمیته بین المللی المپیک با برگزاری جشنی در این روز به عنوان ورزش در خدمت توسعه و صلح در نظر دارد توجه جهانیان را به این امر بیشتر کند. این رویداد جدید در واقع فرصتی برای جشن گرفتن و ارتقای ورزش به عنوان ابزاری نو و موثر جهت تغییر مثبت برای جامعه و افراد در سراسر جهان است.