دوربین ابداعی دانشمندان فنلاندی، سرطان پوست را ظرف دو ثانیه تشخیص می‌دهد.
در حال حاضر سرطان‌های خوش‌خیم و بدخیم پوست نگرانی‌های جدی را در سراسر جهان برانگیخته‌اند؛ اما دوربین دستی محققان «مرکز تحقیقات فناورانه VTT» در فنلاند، قادر به شناسایی مراحل آغازین این نوع سرطان ظرف فقط دو ثانیه است. این دوربین فوق‌دقیق ابرطیفی، مراحل اولیه سرطان را که برای چشم غیرمسلح نامرئی هستند، تشخیص می‌دهد و نتایج اولیه استفاده از آن امیدوارکننده بوده است. می‌توان علاوه بر تشخیص سرطان پوست، از آن برای شناسایی مرزهای تومورهای پوستی مانند lentigo malignas که تاکنون به خوبی توصیف نشده‌اند، استفاده کرد. سامانه ابداعی، تصاویر را در بیش از 70 طول موج باریک شکار می‌کند، در حالی که یک دوربین معمولی فقط از سه طول موج استفاده می‌کند. نرخ سرطان پوست در جهان به دلیل افزایش جمعیت، بالارفتن سن، آسیب‌های نور فرابنفش ناشی از قرارگرفتن بیش از اندازه در معرض نور خورشید، رشد چشمگیری داشته است.