افزایش نرم افزارها و مسیرهای کد گذاری شده و غیرقابل نفوذ باعثشده است تا مراکز جاسوسی بفکر مسیرهای جدید برای ورود به کامپیوتر کاربران بیفتند.
به گزارش ثرت پست، در حال حاضر خدمات بروز رسانی خودکار آنلاین تبدیل به نگرانی جدید کارشناسان در مورد حفاظت از حریم خصوصی افراد شده است. با افزایش نرم افزارهای حفاظت از حریم خصوصی و همچنین ارائه خدمات این نرم افزارها از طرف بسیاری از شرکت‌ها، هم اکنون بسیاری از آژانس‌های جاسوسی در حال برنامه‌ریزی برای استفاده از این خدمات بروز رسانی آنلاین برای دستیابی به اطلاعات افراد هستند. شرکت‌های بسیاری در راستای جلوگیری از جاسوسی از مکالمات، پیام‌ها و بطور کلی اطلاعات خصوصی افراد اقدام به ارائه مسیرهای امن، برنامه‌های غیر قابل ردیابی و یا رمز گشایی کرده‌اند. در همین راستا، برخی شرکت‌های تولیدکننده گوشی تلفن همراه مانند بلک بری نیز اقدام به  تولید گوشی‌های امن کرده‌اند که با استفاده از آنها می‌توان از مسیرهای امن و کدگزاری شده برای ارسال و ذخیره اطلاعات و مکالمه استفاده کرد. در حال حاضر خدمات بروز رسانی خودکار که بصورت آنلاین انجام می‌شود به یکی از نگرانی های تازه کارشناسان فضای مجازی تبدیل شده است. به اعتقاد آنها، اینگونه خدمات مسیر هایی را برای دسترسی شرکت‌ها به درون ساختار کامپیوترها فراهم میکند و از این طریق شرکت‌ها می توانند به اطلاعات خصوصی افراد دست یابند.