برترین تبلت‌های دنیا در آزمون مقایسه میزان بازدهی باتری شرکت کردند. در آزمون مقایسه میزان بازدهی باتری تبلت های برتر دنیا که اخیرا انجام شده تبلت آی پد ایر توانست بهترین رکورد را کسب کند.کاربر می تواند با این تبلت تا 777 فیلم های اچ دی تماشا کند و یا 658 دقیقه در اینترنت به گشت و گذار بپردازد.
در ادامه می توانید اینوگراف میزان بازدهی سایر تبلت های برتر دنیا را بینید: