قیمت بلیت‌های جام جهانی برای ۳ بازی مقدماتی و فینال مشخص شد.
قیمت بلیت‌های جام جهانی فوتبال در بازی‌های مقدماتی و فینال مشخص شد. براین اساس قمیت بلیت درجه یک در بازی‌های مقدماتی 175 دلار، درجه دو 135 دلار و درجه سه 90 دلار است. همچنین در فینال این بازی‌ها، درجه یک 1809 دلار، درجه دو 726 دلار و درجه سه 484 دلار است.