بر اساس تحقیقات جدید، گیاهان نیز پدیده‌ سرطان را به همراه توده‌های سرطانی تجربه ‌می‌کنند و این تومورها از طریق عفونت ایجاد می‌شوند. در حیوانات، تومور زمانی گسترش می‌یابد که یک سلول (یا گروهی از سلول‌ها) کنترل رشدش را در نتیجه جهش‌های ژنتیکی از دست می‌دهد و در گیاهان نیز پدیده‌ مشابهی تجربه می‌شود، اما این وضعیت اغلب از طریق عفونت ایجاد می‌شود. قارچ‌ها، باکتری‌ها، ویروس‌ها و حشرات همگی با سرطان‌های گیاهی مرتبط‌ هستند و به طور مثال، درختان بلوط اغلب تومورهایی را رشد می‌دهند که به عنوان میزبان لاروها دو برابر می‌شوند. در این میان، خبر خوب برای گیاهان این است که آ‌نها گرچه در مقابل سرطان آسیب‌پذیر هستند، اما در برابر اثرات آن کمتر در معرض آسیب قرار می‌گیرند. یک تومور گیاهی از نقطه‌ای خاص گسترش نمی‌یابد، زیرا سلول‌های گیاه به طور معمول توسط ماتریکسی از دیواره‌های سلولی سخت زندانی شده‌اند، به طوری که نمی‌توانند مهاجرت ‌کنند. حتی زمانی که سلول گیاه شروع به تقسیم کنترل‌نشده می‌کند، توموری که ایجاد می‌شود، معمولا در یک نقطه به دام می‌افتد و دارای اثرات حداقل روی سلامتی گیاه است. الیوت میروویتز، متخصص ژنتیک گیاهی در موسسه فناوری کالیفرنیا می‌گوید: تفاوت بین تومورشناسی حیوان و گیاه در آن است که به جای شیمی‌درمانی و جراحی تومورهای گیاهی، انسان‌ها اغلب گیاهان را به میز و وسایل مایحتاج خود تبدیل می‌کنند.