بر اساس تحقیقات جدید، بین 30 تا 40 درصد والدین استفاده از رایانه و اینترنت را از فرزندانشان فرا می‌گیرند. «ترسا کوریا» از دانشگاه دیگو پورتالس شیلی در مطالعات خود، مصاحبه‌های عمقی را با 14 مجموعه والد/فرزند و همچنین نظرسنجی را در بین 242 مجموعه والد/فرزند انجام داده است. وی دریافت فرزندان جوان در آموزش تمامی فناوری‌های مطالعه‌شده (رایانه، اینترنت، تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی) به والدینشان، در بیش از 40 درصد اوقات تاثیرگذار بوده‌اند. این تحقیق نشان می‌دهد والدین ضرورتا متوجه این اثر نیستند. این فرایند اثرگذاری پایین-بالا، بیشتر در مورد مادران و در خانواده‌هایی صادق بود که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در وضعیت پایین بودند. چنین عملی درست مانند حالت خانواده‌های مهاجر با درآمد پایین است که در آن‌، فرزندان به عنوان ارتباطات زبانی و فرهنگی بین خانواده و محیط جدید عمل می‌کنند. رسانه‌های دیجیتالی نیز نمایانگر محیط جدیدی برای خانواده‌های با وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین‌تر هستند و فرزندان خانواده‌های فقیرتر، در مورد فناوری‌ها از دوستان و هم‌کلاسی‌های خود یاد گرفته و به نوبه خود، آن را به والدینشان آموزش می‌دهند. جزئیات این مطالعه در Journal of Communication منتشر شد.