ریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی رئال مادرید روز گذشته نشان شوالیه را از دستان آنیبال کاواکو سیلوا رئیس جمهور کشورش دریافت کرد.

همراه ستاره پرتغالی در این مراسم فلورنتیو پرس رئیس رئال مادرید بود و پائو بنتو سرمربی پرتغال هم در کاخ ریاست جمهوری حضور داشتند.