بر اساس تحقیقات دانشمندان استرالیایی و ایتالیایی، نوعی گیاه هوشمند بدون داشتن مغز یاد می‌گیرد و دانسته‌هایش را به خاطر می‌آورد. در آزمایشات انجام‌شده، محققان دریافتند نوعی گیاه هوشمند که به لامسه واکنش نشان می‌دهد، یاد می‌گیرد که قطرات آب مضر نیستند و این نکته را هفته‌ها به خاطر می‌سپارد. تحقیقات جدید نشان می‌دهد چنین تجربه‌ای به گیاه مزبور، جزئیاتی را در مورد بقا آموزش می‌دهد. تیم تحقیقاتی حاضر در این مطالعه، گیاه Mimosa pudica را بررسی کرده‌اند که به هنگام لمس‌شدن برای محافظت از خود در مقابل شکارچیان، به سمت داخل تا می‌شود. دانشمندان دانشگاه وسترن استرالیا و دانشگاه فلورانس ایتالیا دریافته‌اند که این عمل فقط یک واکنش ساده نیست. آنها حافظه‌های کوتاه و بلندمدت این گونه‌ را تحت هر دوی محیط‌های دارای نور بالا و پایین مطالعه کردند. محققان این عمل را با ریختن مکرر آب بر روی Mimosa pudica انجام دادند تا واکنش آن را مشاهده کنند. آنها پی بردند زمانی که این گیاه متوجه شد آب تهدیدی برای بقایش نیست و هیچ آسیبی به آن نمی‌زند، تازدن خود را متوقف کرد. گیاه Mimosa ظرف چند ثانیه و درست مانند حیوانات این رفتار را یاد گرفت و چنین عملی را در نور کمتر، سریع‌تر انجام داد. تحقیق جدید حاکی از آن است گیاه مزبور درست مانند حیوانات می‌تواند یاد بگیرد و به یاد آورد و تمامی این فرآیند را بدون داشتن مغز انجام ‌دهد. دانشمندان تصور می‌کنند این رفتار به دلیل وجود نوعی شبکه‌ سیگنال‌دهی کلسیم‌محور در سلول‌های گیاه Mimosa رخ می‌دهد که به فرآیند حافظه حیوانات شباهت دارد. این تحقیق، شیوه‌ تصور انسان‌ها از حیوانات و مرزهای بین حیوانات و گیاهان را دستخوش تغییر می‌کند و همچنین تعریف دانشمندان از یادگیری را به عنوان مشخصه‌ مختص موجودات زنده دارای سیستم عصبی، متحول می‌کند. جزئیات این مطالعه در مجله Oecologia منتشر شد.