دانشمندان دریافته‌اند که خوشحال و یا غمگین بودن در دوران نوجوانی می‌تواند بر روی تشکیل شخصیت فرد در بزرگسالی تأثیر گذاشته و موفقیت یا شکست ازدواج او را نشان دهد.
پژوهشگران در یک مطالعه ‌ی روانشناسی دریافته‌اند که عکس نوجوانان می‌تواند نشان دهد که آنها در آینده، ازدواجی موفق خواهند داشت یا خیر.
گفتنی است؛ پژوهشگران دریافته‌اند که از میان نوجوانان آن دسته‌ای که در عکس‌ها چهره غمگین، ناراحت و یا عصبانی دارند تا ۵ برابر بیشتر احتمال دارد که در آینده دچار مشکل طلاق در زندگی مشترک خود گردند. بررسی‌ها نشان می‌دهند: دانشمندان این نتایج را با پیگیری زندگی گروهی از داوطلبان و بررسی عکس‌های آنها در نوجوانی بدست آورده‌اند. در عین حال پزشکان دریافته‌اند که نوجوانانی که در عکس‌ها شاد‌تر هستند و یا لبخند می‌زنند شانس بیشتری برای دارا بودن یک زندگی مشترک موفق پیدا کرده‌اند. پژوهشگران هشدار می‌دهند که مشکلاتی مانند افسردگی، پرخاشگری و عصبانیت در دوران نوجوانی می‌تواند نقش بسیار موثری در بروز مشکلات آتی فرد در بزرگسالی داشته باشد و والدین می‌بایست نسبت به این موضوع حساس باشند./