دانشمندان مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا سلول‌های بنیادی انسان را به سلول‌های کاربردی ریه تبدیل کردند؛ دستاوردی که می‌تواند راه را برای خلق ریه‌های زیست‌مهندسی‌شده با استفاده از سلول‌های خود بیمار هموار کند. علاوه بر تولید بافت ریه برای فرآیندهای پیوند، این سلول‌ها را می‌توان همچنین برای مطالعه رشد ریه و شناسایی درمان‌های پیشرفته‌تر برای بیماری‌های ریوی به کار برد. در حالیکه دانشمندان پیشتر توانسته‌ بودند سلول‌های بنیادی انسان را به انواع مختلف سلول‌های عصبی، شبکیه و سلول‌های خونی تبدیل کنند، اما خلق سلول‌های راه تنفسی و ریه در نوع خود چالش‌بر‌انگیز بود. این کشف، مولفه‌هایی را شناسایی می‌کند که به سلول‌های بنیادی انسان امکان تکمیل فرآیند تبدیل به سلول‌های اپی‌تلیال کاربردی ریه را می‌دهد. این سلول‌ها سطح ریه را می‌پوشانند. دست کم هفت نوع گسترده از سلول‌های راه تنفسی و ریه وجود دارند که دانشمندان هم‌اکنون قادر به تولید آن‌ها هستند. محققان حاضر در این مطالعه مدعی‌اند این موفقیت راه را برای ساخت ریه‌های زیست‌مهندسی شده هموار می‌کند و امکان پس‌زدن این ریه‌ها در فرآیند پیوند بسیار ناچیز است، زیرا از سلول‌های خود بیمار ساخته شده‌اند. کاشت سلول‌های بیمار و تبدیل آنها به داربست ریه بی‌نهایت چالش‌برانگیز و روندی بسیار هزینه‌بر است. افزون بر این، تمامی انواع مختلف سلول‌های راه تنفسی یا ریه باید در جای خود و در ریه مهندسی‌شده قرار گیرند. تیم علمی معتقد است آماده‌شدن چنین ریه‌ای برای پیوند پنج تا 10 سال زمان می‌برد و باید با تمامی چالش‌های موجود مقابله کرد. جزئیات این دستاورد علمی در مجله Nature Biotechnology منتشر شد.