طی هفته‌های گذشته، دانشمندان استرالیایی میلیاردها اسپرم را از مرجان‌های در حال تخم‌ریزی واقع در «صخره‌های مرجانی بزرگ» جمع‌آوری کرده‌اند. این اسپرم‌ها قرار است در آینده برای بازسازی بخش‌هایی از تپه‌های دریایی به کار روند. سال گذشته مشخص شد که از سال 1985، «صخره‌های مرجانی بزرگ» بیش از نیمی از مرجان‌هایش را از دست داده است. این امر اساسا به دلیل وجود گردآب‌های حاره‌یی، سفیدشدن مرجان‌ها و شکار توسط گونه‌های خاصی از ستارگان دریایی صورت گرفته است. توفان‌ها و سفیدشدن مرجان‌ها با تغییرات آب و هوا وخیم‌تر خواهند شد. دانشمندان از اسپرم‌های جمع‌آوری‌شده برای بذرپاشی اقیانوس استفاده خواهند کرد و امیدوارند این اسپرم‌ها با تخم‌های تازه منتشرشده متعلق به مرجان‌های موجود ترکیب شود. اسپرم‌های منجمدشده می‌توانند تنوع ژنتیکی را به جمعیت‌های مرجانی سقوط‌کرده بازگردانند. به گفته ربکا اسپیندلر از باغ‌وحش تارونگا، بذرپاشی مجدد به مرجان‌ها در اعمال تغییرات آب‌وهوایی بهتر کمک می‌کند. اسپیندلر، مسوولیت بانک اسپرم صخره‌های مرجانی بزرگ را عهده‌دار خواهد شد و این بانک بزرگترین جمعیت منجمدشده در جهان را دارا خواهد بود. چندین باغ‌وحش در ایالات‌ متحده دارای بانک‌های اسپرم هستند که از آن میان می‌توان به باغ‌وحش ملی (اسپرم‌های بسیاری از گونه‌ها)، باغ‌وحش کاسیناتنی و باغ «باتونی» و باغ‌وحش ممفیس (دوزیستان) اشاره کرد. محققان در هاوایی پیشگام تکنیک‌هایی مورنیاز جهت منجمدکردن اسپرم و جنین‌های مرجانی هستند و بانکی نیز در دانشگاه هاوایی وجود دارد. یکی از خالقان این تکنیک‌ها به نام «مری هاجدورن» به استرالیایی‌ها در انجام تلاش‌هایشان کمک خواهد کرد.