برپایی سالن‌های نمایش عموما وقت گیر است. مگر این سالن که یک ساعت و نیم ساخته می‌شود.  سالن نمایشی طراحی شده که دارای قابلیت تاشو است و ظرف مدت یک ساعت و نیم ساخته می‌شود. این سالن می‌تواند به صورت مسقف و بدون سقف باشد. گنجایش این سالن در حالت فضای باز آن ۱۰۰ نفر است. اجزای این سالن از پیش ساخته شده است و برای برپایی آن تنها حضور ۴ نفر کافی است. با ساخت این سالن دیگر نیاز به برپایی همیشگی آن در یک نقطه خاص نیست و همین امر موجب تنوع دربرگزاری مراسم‌ها در این سالن ۱۰۰ نفره می‌شود. این سالن قابل حمل، دیگر فضایی را هم اشغال نخواهد کرد و قابلیت برپایی در هر مکانی را نیز خواهد داشت./