خارهای بیابان و همچنین حیوانات بیابانی با کمک این فناوری منحصر به فرد دیگر احساس تنهایی نمی کنند.
به گزارش محققان علوم رباتیک به تازگی نوعی ربات درست کرده‌اند که همانند خارهای بیابان طراحی شده است. گفتنی است؛ این ربات می تواند با کمک جریان باد به آسانی حرکت کند و دید خوبی درباره‌ی نحوه‌ی رفتار محیط زیست در بیابان‌ها وصحراها بدست آورد.
بررسی‌ها نشان می دهند: مطالعه اکوسیستم بیابان‌ها و همینطور بررسی روی نحوه‌ی زندگی موجوداتی که در بیابان‌ها زندگی می کنند از جمله مهمترین دلایل تولید این ربات بوده است. این ربات توسط دانشگاه politehnica بخارست درکشور رومانی طراحی شده است و Dodecarob نام گذاری شده است. /