محققان ایران موفق به ساخت داروی انسولین بلنداثر شدند. این دارو مدت زمان اثر انسولین را درجریان خون طولانی‌تر کرده و بسیاری از مشکلات ناشی از تزریق پیاپی انسولین را در بیماران کاهش می‌دهد. این دارو از اتصال یک اسید چرب به انسولین انسانی به دست می‌آید که اسید چرب متصل شده به انسولین انسانی با آلبومین موجود در جریان خون بر هم کنش بسیار موثری برقرار کرده و بدین ترتیب مدت اثر انسولین در خون بسیار بالا خواهد رفت. بیمارانی که نیازمند داروی انسولین هستند هر سه تا هشت ساعت یکبار باید تزریق انسولین داشته باشند، با کمک داروی تدارک دیده شده فرد می‌تواند یکبار در زمان خواب آن را مصرف کرده و تا روز بعد نیز نیاز به مصرف مجدد دارو را ندارد. به گفته مجری طرح داروی انسولین بلند اثر، طول ماندگاری این دارو بین 21 تا 24 ساعت است. این محصول باعث می‌شود طول مدت اثر انسولین افزایش یافته و تکرار انسولین کمتر شود، در بیماران انسولینی اگر مقدار انسولین وارد شده به بدن کم یا زیاد باشد در هر صورت می‌تواند برای بیمار مشکل ایجاد کند. داروی انسولین بلنداثر مشابه خارجی ندارد،  در مطالعات حیوانی صورت گرفته این دارو تست شد و خوشبختانه داروی موجود آمادگی تجاری سازی را داراست. به گفته مجری طرح داروی انسولین بلند اثر، این دارو توسط شرکت تعاونی دانش بنیان رازی کیمیاگوهر تهیه شده است.