مهندسان اروپایی محفظه کروی شکل جدیدی را طراحی کرده‌اند که می‌تواند برای بازگرداندن نمونه‌های جمع‌آوری شده از مریخ به زمین مورد استفاده قرار گیرد. یکی از چالش برانگیزترین مأموریت‌های اکتشافی رباتیک، تلاش برای بازگرداندن نمونه‌های جمع‌آوری شده به زمین است. با وجود حضور مریخ‌نوردهای پیشرفته مجهز به ابزار علمی مختلف، برای انجام مطالعات بر سطح سیاره سرخ نمی‌توان تنها به تحقیقات رباتیک اکتفا کرد و بازگرداندن نمونه از مریخ به زمین بهترین روش برای کشف شواهد احتمالی حیات محسوب می‌شود. آژانس فضایی اروپا (ESA) بدنبال توسعه فناوری برای جمع‌آوری و بازگرداندن نمونه از مریخ است؛ محققان این آژانس در همکاری با شرکت فرانسوی Mecano I&D، محفظه کروی کوچک 23 سانتی‌متری را طراحی کرده و مورد آزمایش قرار داده‌اند. این محفظه کروی دارای درِ متحرک حاوی 11 بخش برای جمع‌آوری نمونه از جمله نمونه هوا از سیاره مریخ است. وزن این محفظه کمتر از 4.5 کیلوگرم بوده و از مقاومت کافی برای محافظت از نمونه‌های جمع آوری شده در مقابل دمای کمتر از منفی 10 درجه سانتیگراد در زمان بازگشت به زمین برخوردار است. کارشناسان این فناوری را گام مهمی پیش از مأموریت سرنشین دار به سیاره سرخ می‌دانند و معتقدند، بازگرداندن نمونه از مریخ از لحاظ فناورانه آسانتر از بازگرداندن فضانوردان به زمین است؛ در حال حاضر هیچ فناوری برای انجام سفر بی‌بازگشت از مریخ به زمین توسعه نیافته است. از آنجا که نمونه‌ها می‌توانند حاوی حیات احتمالی باشند، باید از پروتکل‌های حفاظتی در خصوص تماس پیدا نکردن آنها با زیست کره زمین پیروی کرد. نمونه‌های خاک و سنگ مورد نظر نخست توسط مریخ‌نوردهای مستقر بر سطح سیاره جمع‌آوری شده و درون محفظه قرار داده می‌شوند؛ سپس این کره به مدار مریخ پرتاب شده و توسط یک کپسول فضایی شکار شده و به زمین منتقل می‌شود. محققان آژانس فضایی اروپا در حال شبیه‌سازی شرایط دمایی و تست شوک 400 برابر کشش گرانشی زمین برای بررسی شرایط انجام این مأموریت در آینده هستند.