مهاجم ساحل عاجی تیم فوتبال گالاتاسرای در لیگ فوتبال ترکیه در برخوردی بازیکن تیم حریف را راهی بیمارستان کرد در دیدار تیم‌های فوتبال گالاتاسرای و اردو اسپور، دیدیه دروگبا که به تازگی به تیم گالا پیوسته است برخوردی سختی با دیوید بارال بازیکن حریف داشت که هر دو نقش بر زمین شدند. در این صحنه دروگبا و بازیکن حریف بر روی کرنر ارسالی از ناحیه سر با یکدیگر برخورد کردند. مهاجم ساحل عاجی پس از مدتی از زمین بلند شد، اما بازیکن حریف بوسیله آمبولانس که در زمین بازی حاضر شده بود، به بیمارستان منتقل شد

پس از بازی، دروگبا در بیمارستان حاضر شد و به عیادت بازیکن حریف رفت