" کریستیانو رونالدو " مهاجم مشهور پرتغالی تیم " رئال مادرید " اسپانیا آرزوی یک دختر ساکن یکی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را برآورده کرد.!!!
این دختر در صحفه شخصی کریستانو رونالدو در توییتر نوشت: من فقط یک آرزو دارم و آن هم این است که در اینجا به من پاسخ دهی " سلام دانا ". رونالدو نیز به سرعت با برآورده کردن آرزوی این دختر، نوشت: " سلام دانا، دیگر آرزو نیست ". این دختر بعد از پاسخ رونالدو هویت خود را فاش کرد و گفت که از اتباع یکی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس است و همین امر باعثشد تا مورد توجه کاربران تویتر قرار بگیرد.