منابع خبری گزارش دادند که عربستان سعودی درصدد باج خواهی کردن و اعمال فشار بر مخالفان نظام سوریه برای شرکت در اجلاس ژنو ۲ درمقابل تشکیل دولتی در لبنان است که دست ریاض را در این کشور باز بگذارد و به حزب الله لبنان فشار وارد کند.

به گزارشMuslimPress،روزنامه الاخبار لبنان درگزارشی به قلم ابراهیم الامین به بررسی روند مقدمه چینی برای برگزاری اجلاس ژنو ۲ درباره سوریه و مواضع و جایگاه هریک از بازیگران در این عرصه و وضعیت اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه پرداخت.این روزنامه به طور ویژه به نقش عربستان سعودی در بحران سوریه اشاره کرد و نوشت: سفر آتی اخضر ابراهیمی به عربستان در راستای سفر دوره ای خود به منطقه اساسی به شمار می رود، هر چند در حال حاضر به دلیل بیماری سعود الفیصل و بستری شدن وی در فرانسه این سفر لغو شده است.روزنامه الاخبار درباره نقش ایران و عربستان درقبال سوریه افزود: در سطح منطقه ای ایران و عربستان قرار دارند و اخضر ابراهیمی نشانه های مثبتی از ایران دریافت کرده اما به شدت از موضع سعودیها نگران است.این روزنامه تصریح کرد: غرب و عربستان بعد از شکست طرح حمله به سوریه درحال حاضر برای جلوگیری از پیشروی نظام سوریه در مناطق تحت کنترل و نفوذ شورشیان فشار می آورند.روزنامه الاخبار با اشاره به حمایت عربستان و برخی کشورهای عربی و منطقه ای از مخالفان سوری تصریح کرد: آمریکایی ها به گونه ای رفتار می کنند که انگار از موضع عربستان در تنگنا قرار گرفته اند و مانورهایی برای راضی کردن عربستان برای کسب امتیازی درقبال موافقت شرکت طرفدارانش(مخالفان نظام سوریه) در اجلاس ژنو ۲ صورت می گیرد و عربستان نیز از واشنگتن و پاریس به وضوح باج خواهی می کند.به نوشته این روزنامه، فرانسه همانند آمریکا اذعان می کند که عربستان دست بالا را در زمینه کنترل و هدایت گروه های مسلح در سوریه دارد.برخی اطلاعات نشان می دهد رشوه ای که ممکن است به عربستان در قبال حمایت از اجلاس ژنو ۲ داده شود، در لبنان خواهد بود. به عقیده ریاض، لبنان امروز اسیر حزب الله و ایران است و عربستان حساسیت زیادی درقبال هرگونه نقش ایران در سوریه دارند و معتقدند که ماموریت اصلی آنها در حال حاضر به مجبور کردن حزب الله برای خروج از سوریه در سریع ترین زمان است و سعودی ها آماده هستند که برای رسیدن به این هدف هرکاری بکنند.روزنامه الاخبار نوشت: درلبنان پرونده ای حل نشده با نام تشکیل دولت وجود دارد. عربستان می خواهند دولتی طرفدار خودش در لبنان پیش از برگزاری اجلاس ژنو ۲ روی کار بیاید و میشل سلیمان رئیس جمهور و تمام سلام نخست وزیر تشکیل دولت را ترغیب می کند که در راستای تشکیل دولتی با ساختار(۸ + ۸ + ۸) گام بردارند و در صورت مخالفت حزب الله یا هم پیمانانش یا حتی جریان آزاد ملی با شرکت در این ساختار دولتی، شخصیت های نزدیک به آنها انتخاب شوند.به نوشته این روزنامه، به نظر می رسد عربستان مورد حمایت غرب و آمریکا معتقد است که تشکیل چنین دولتی می تواند دست عربستان را بیشتر در لبنان باز بگذارد و در این دولت دیگر بحث" یک سوم موثر " وجود نخواهد داشت و متعهد به سه ساختار سه گانه مقاومت و ارتش و ملت نخواهد بود بلکه این دولت پرچم عدم دخالت در امور سوریه را بلند خواهد کرد و یک برنامه سیاسی داخلی و اجرایی در صورت لزوم و دیپلماتیک و رسانه ای را آغاز خواهد کرد که هدف از آن فشار بر حزب الله برای خروج از سوریه خواهد بود.روزنامه الاخبار افزود: رقبای حزب الله در داخل همانند خارج معتقدند که حزب الله از سیاست فلج شده در لبنان و دولت پیشبرد امور کنونی این کشور بهره می برد زیرا این دولت نه کمک کننده است و نه مانعی در برابر مشارکت حزب الله در نبرد در سوریه، در نتیجه ارزیابی عربستان این است که ساختار دولت جدیدی در لبنان باعثتقویت جایگاه نیروهای امنیتی هم پیمانش در این کشور(نیروهای امنیت داخلی لبنان) خواهد شد و نقش ارتش لبنان را محدود یا از فرماندهان کنونی آن باج خواهی خواهد کرد که یا باید بی طرف باشند یا ژان قهوه چی فرمانده آنها نخواهد بود.