شاید تیتر این خبر افراد " بی تحرک " را حسابی خوشحال کرده باشد اما این خوشحالی زیاد پایدار نیست چرا که افراد تپل و پر خواب باید دست از خوردن و خوابیدن بردارند.
افراد باید دست از تنبلی بردارند حتما روزی نیم ساعت از منزل به قصد ورزش کردن خارج شوند و در محیطی باز و " پر از اکسیژن " به فعالیت بپردازند.
بررسی ها نشان می دهند افراد با نیم ساعت تحرک روزانه برای ادامه روز انرژی کافی در اختیار دارند و در نیمه تا پایان روز کالری بیشتری می سوزانند و زودتر لاغر می شوند.
این در حالی است که افراد با یک ساعت ورزش در روز احساس " خستگی " می کنند و برای ادامه روز انرژی کافی در اختیار ندارند و به جای " کالری سوزی " بیشتر استراحت می کنند و دست به ریزه خواری و حتی پر خوری می زنند.
گفتنی است افراد حتما باید روزی با نیم ساعت ورزش بدن خود را مقابل بروز بسیاری از بیماری ها مقاوم و ایمن کنند. /