براساس تحقیقات جدید، داشتن سرگرمی بعد از بازنشستگی قدرت مغز را افزایش و زوال روحی و حتی افسردگی را از افراد دور می‌کند. تحقیقات جدید دانشگاه کونکوردیا در مونترال نشان داد سرگرمی مانند خواندن، امور اجتماعی و مسافرت موجب درگیری مغز و افزایش سلامت روح در دوران طلایی زندگی سالمندان می‌شود. روانشناس بالینی و سرپرست این تحقیق دکتر لارنس بائر اظهارکرد: بازنشستگی در زمان کاهش عملکرد شناختی مرتبط با افزایش سن رخ می‌دهد. بنابراین درک آنچه در قدرت مغز در طول این مدت رخ می‌دهد و شناسایی عوامل خطر زوال روحی مهم است و منجر به جلوگیری از بروز این عوامل می‌شود. نتایج این تحقیق از اطلاعات 333 فرد بازنشسته سالم با متوسط سن 59سال که در طول یک سال تحت ارزیابی شناختی، انگیزه و فعالیت‌ها قرارگرفتند، بدست آمد. در تحقیقات پیشین مشخص شد ترکیبی از ورزش‌های سبک، تحریک ذهن توسط بازی‌های رایانه‌ای، پیاده‌روی و تمرینات با وزنه به هوشیاری ذهن سالمندان کمک می‌کند.