تحقیقی جدید نشان می‌دهد افراد افسرده سه برابر بیش از سایرین در خطر ابتلا به پارکینسون قرار دارند. تحقیق گروهی از محققان تایوانی و تایپه‌ای نشان می‌دهد که افسردگی می‌تواند به عنوان فاکتور خطر مستقل برای ابتلا به پارکینسون قلمداد شود. طی این پژوهش رزومه پزشکی 4 هزار و 634 فرد افسرده و 18 هزار و 544 شخص سالم از نظر ابتلا به پارکینسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌داد که افراد افسرده 3.24 برابر بیش از افراد سالم در خطر ابتلا به پارکینسون قرار دارند.