محققان آمریکایی طی پژوهشی دریافتند که سلول‌های قلبی در حال مرگ را می‌توان با اکسیژن‌رسانی احیا کرد. طی حمله قلبی جریان خون غنی از اکسیژن به قسمتی از قلب مختل می‌شود و در نتیجه عضلات قلبی به حالت مرگ می‌رود. نرسیدن اکسیژن و سایر مواد مغذی به این سلول‌ها، باعث ادامه یافتن روند مرگ سلولی شده که با گذشت زمان منجر به بروز کاهش پیشرونده عملکرد قلب و نارسایی احتقانی قلب _طی این حالت، قلب مقداری از ظرفیت پمپ کردن کامل خود را از دست می‌دهد_ می‌شود. دکتر "پریانا کاپوسامی" از دانشکده پزشکی گیسل دارتموث با آزمایش بر مدل‌های حیوانی دریافت که سلول‌های درحال مرگ قلبی هنوز میزان کافی از اکسیژن را برای متابولیسم دارند و اکسیژن رسانی کوتاه مدت به این سلول‌ها آنها را زنده و احیا می‌کند. طی این پژوهش، محققان متوجه نقش فاکتور رونویسی موسوم به "p53" شدند که چرخه سلولی و مرگ برنامه ریزی شده سلول را کنترل می‌کند. نتیجه شگفت‌آور این بود که اکسیژن رسانی عملکرد "p53" را از یک پروتئین مرگ‌آور به افزایش رونویسی از ژن‌هایی ترغیب می‌کند که موجب احیای سلول‌های در حال مرگ می‌شود. دکتر "پریانا کاپوسامی" در این باره می‌گوید: تنفس کنترل شده می‌تواند اکسیژن بافت را افزایش داده و با تمرین روزانه می‌توان سرکوب شدن پیشرفت این بیماری را مشاهده کرد.