خودتان را برای یک تحرک حسابی آماده کنید چرا که پس از خواندن این تیتر دست از نشستن بر می دارید.
بدون شک بیشتر افراد از مضرات نشستن آگاهی دارند و می دانند که تحرک کم و زیاد نشستن باعثچاقی دیابت بروز بیماری های قلبی و عروقی می شود.
بررسی ها نشان می دهند، خانم هایی که بیش از ۷ ساعت در طول روز می نشینند ۵۰ درصد بیشتر از خانم هایی که ۴ ساعت از روز را به نشستن اختصاص می دهند در معرض خطر افسردگی قرار دارند.
گفتنی است این در حالی است که ۳۰ درصد ورزش کردن در طول روز ۸۰ درصد بیشتر مانع از بروز افسردگی در طول روز می شود و به همین دلیل هم متخصصان توصیه می کنند در محل کار هم بعد از هر ۲ ساعت نشستن ۲۰ الی ۳۰ دقیقه راه بروید و کمی قدم بزنید و به جای آسانسور از پله برای رفت و آمد خود انتخاب کنید و هنگام صحبت با تلفن هم راه هم راه بروید. /