این یافته را ممکن است خودتان هم تجربه کرده باشید اما جالب است بدانید طاقباز خوابیدن از دلایل بروز خروپف شبانه می شود
طاقباز خوابیدن باعثتشدید خروپف و قطع تنفس می شود و در صورتی که اگر فرد به پهلو بخوابد تا حدود زیادی از مشکلاتش کمتر می شود.
بررسی ها نشان می دهد، این موارد برای خروپف های ضعیف صادق است و اگر این مساله شدید و یا همراه با وقفه تنفسی هنگام خواب باشد حتما باید به پزشک مراجعه کرد.
بسیاری از افراد که در خواب خروپف می کنند از عوارض آن باخبر نیستند و به همین دلیل به فکر درمان نمی افتند.
بررسی ها نشان می دهند، مراجعه به پزشک برای درمان خروپف راهکاری درمانی است که از بروزفشار خون و بیماری های قلبی و عروقی جلوگیری کرده و باعثقدرت یادگیری مغز می شود.
همچنین عملکردهای روزانه را به شدت افزایش می دهد و همچنین از کم حوصلگی و تنبلی جلوگیری می کند. /