تحقیقات جدید نشان می‌دهد که علت اصلی طول عمر زیاد ستاره‌ها وجود مواد سوختنی در درون ستاره‌ها است. تمام ستارگانی که ما ناظران زمینی در تاریکی شب در آسمان می‌بینیم که به صورت یک نقطه نورانی کوچک در آسمان می‌درخشند در واقع گلوله‌های گازی و پرحرارتی هستند که گاهی از خورشید منظومه شمسی ما نیز بزرگ می‌باشند که در سطح آن‌ها هزاران درجه و در درون این گلوله‌ها میلیاردها درجه حرارت وجود دارد. ستاره‌شناسان در تحقیقات خود دریافتند که برخی از این ستارگان در طول عمر خود با شدتی بیش از ده هزار برابر خورشید منظومه شمسی در حال درخشش هستند. آن‌ها معتقدند ستارگان با وجود تفاوت‌هایی که با هم دارند در تبدیل هیدروژن به هلیم و تولید انرژی هسته‌ای با یکدیگر مشترک هستند و همین چشمه پایان‌ ناپذیر انرژی به ستاره‌ها کمک می‌کند تا عمری بسیار طولانی داشته و ده‌ها میلیارد سال عمر کنند./