دانشمندان علم روباتیک یا ربات جالب برای تشخیص اینکه در یک صف یا رستوران شلوغ کدام مشتری می خواهد غذا سفارش بدهد، ساخته اند که در نوع خود بی نظیر است. این ربات جالب که قادر به تشخیص و شناسایی حرکات بدن انسان ها است، می تواند بسرعت متوجه شود که کدام مشتری می خواهد غذا سفارش دهد و کدام مشتری ها هنوز مردد هستند و تصمیم فعلی نگرفته اند.

گفتنی است، این ربات می تواند کمک مؤثری به کارکنان رستوران ها باشد تا به سرعت خدمات دهی به مشتریان را انجام دهند و مانع از اتلاف وقت سایر مشتریان شوند.

بررسی ها نشان می دهند، در ساختار این ربات یک صفحه بزرگ با چشم های دارای حسگرهای الکترونیکی کار گذاشته شده است که در اثر تماس با چشم مشتریان قادر به شناسایی تصمیم آن ها می شود و سیگنال های دریافتی را به مرکز پردازش در مغز ربات منتقل کرده و پس از پردازش خروجی به صورت دادن حق تقدم به آن مشتری خاص خودش را نشان می دهد. /