یک شرکت مکزیکی اقدام به تولید رباتی نشت‌یاب جهت استفاده در مراکز پتروشیمی و یافتن نشت در مراکز صنعتی کردند. مهندسان موفق به ساخت ربات‌های نشت‌یاب شدند.
پژوهشگران یک شرکت مکزیکی با هدف بازرسی لوله‌های پتروشیمی و تست محل‌های جوش این لوله‌ها اقدام به ساخت رباتی به نام نشت‌یاب لوله شدند.
به گفته محققان گاهی اوقات این لوله‌ها حاوی مواد سمی و خطرناک بوده و تست آن توسط نیروی انسانی خطرات و عواقبی به دنبال خواهد داشت اما ربات‌ها با طراحی‌های مرتبط امکان به کارگیری در این شرایط را دارا می‌باشند.
این ربات به نحوی طراحی شده که بین لوله‌ها به راحتی در فواصل کوتاه نیز حرکت داشته و در صورت اندازه‌گیری توسط سنسورهای خود می‌تواند اخطار را با اینترنت و بلوتوثبه کارشناسان اطلاع دهد.
سازگاری با محیط و تست لوله‌های طویل در زیر بار از جمله ویژگی‌های خاص این ربات بوده که با توجه به عدم داشتن نمونه‌های دیگر در نوع خود بی‌نظیر می‌باشد. /