یک پژوهشگر دانشگاه جنوای ایتالیا طی یک پروژه تحقیقاتی به مکانیسم عملکرد تأثیر مثبت سلول‌های بنیادی مزانشیمی(MSC) بر دستگاه عصبی مرکزی انسان پی برده است. دکتر آنتونیو یوسلی که برنده گروه سلول‌های بنیادی جشنواره بین‌المللی رویان است در تحقیقات خود نشان داده است که سلول‌های بنیادی مزانشیمی از طریق آزاد‌سازی ملکولی موسوم به CX3CL1 از خود عملکرد میکروگلیایی نشان می‌دهند. سلول‌های میکروگلیا در سیستم عصبی وظیفه ماکروفاژی برعهده دارند و مسوول ایمنی در این بافت حساس هستند. تحقیقات پیشین مشخص کرده بود که سلول‌های بنیادی مزانشیمی (MSC) می‌توانند با ترشح فاکتور‌هایی باعث محافظت از دستگاه عصبی مرکزی شوند و در واقع عملکردی شبیه به میکرو‌گلیاها برای این بافت داشته باشند. اگر مکانیسم‌های این عملکرد این نوع از سلو‌ل‌های بنیادی مشخص شود، می‌توان از این سلول‌ها در درمان بیماری‌های عصبی صعب‌العلاج بهره برد. این دانشمند عصب‌شناس ایتالیایی به همراه گروه خود با انجام تحقیقات دامنه‌دار توانسته‌اند برای نخستین بار مکانیسم‌های عملکرد شبه میکروگلیایی سلول‌های بنیادی مزانشیمی را کشف و گزارش کنند که این سلول‌ها می‌توانند با ترشح مولکولی به نام CXCL1 تاثیرات مثبت و محافظتی خود را بر سیستم عصبی مرکزی اعمال کنند. نتایج این تحقیق با ارزش می‌تواند گامی بلند در جهت سلول درمانی بیماری‌های دستگاه عصبی مرکزی به‌ شمار آید.