این کمیته هفته آینده از ۷تا۱۰ سپتامبر (۱۶ تا ۱۹ شهریور) صد و بیست و پنجمین کنگره خود را در بوینوس آیرس آرژانتین برگزار می کند. در نخستین روز این کنگره قرار است تصمیمات مهمی از جمله انتخاب میزبان بازی های المپیک ۲۰۲۰ گرفته شود. نامزدهای برگزاری این بازی ها سه شهر استانبول ترکیه، مادرید اسپانیا و توکیو ژاپن هستند. دیگرتصمیم مهم کمیته بین المللی المپیک انتخاب یکی ازسه رشته کشتی، اسکواش و بیسبال-سافتبال برای ماندن در برنامه بازی های المپیک در روز یکشنبه است. روزسه شنبه نیز از بین شش نامزد ریاست کمیته بین المللی المپیک، یک نفر به عنوان جانشین ژاک روگ انتخاب می شود. شش نامزد این پست توماس باخ، سرگئی بوبکا، ریچارد کاریون،دنیس اوسوالد، ان جی سر میانگ و سی کی وو هستند.